Jagatud teadmised

Meeskonna juht paneb kokku vajaliku tiimi teenuse edukaks osutamiseks. Vastavalt käsitlemist vajavale ülesandele kaasab meeskonna juht ekspertiisi, mis on oluline seatud eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

Ilona Oolu

Meeskonna juht
Vastavalt käsitlemist vajavale ülesandele kaasab meeskonna juht ekspertiisi, mis on oluline seatud eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. See võib sõltuda valdkonna spetsiifikast (näiteks tootmine), kuid ennekõike just kogemustega kontrollerist kes peab olema võimeline arendama otsuste langetamiseks vajalikku dokumentatsiooni ning arutama neid otsustajatega. Vahel on oluline ka tehnoloogia kaasamine või muutmine, siis lisame vastava ekspertiisi.

Tihti on aga ettevõttes endas vajaminev ressurss suurel määral olemas. Sellisel juhul võib-olla piisab mõningasest ekspertanalüüsist, koos uued suunised seada ning ettevõtte meeskond saab igapäevaselt oma jõududega edasi liikuda.

Allister kannab vastutust kogu terviktiimi toimimise ja tulemuste saavutamise eest.

Minu lugu

Ilona on Allisteri asutaja ja ideoloog, kes on viimase viieteistkümne aasta jooksul finantsjuhi, äri- ja finantskontrollerina aidanud paljudel nii kohalikel kui rahvusvahelistel ettevõtetel jõuda tulemuslikemate äriotsusteni.

Tal on kogemusi nii korporatiivmaailmast kui ka alustavate start-up ettevõtmistega nii eraärist kui mittetulundusorganisatsioonidega. Ta on arendanud ja ellu viinud finantsvaldkonna stateegiaid ja poliitikaid erineva suuruse ja valdkonna ettevõtetes. Ilona omab finantsharidust Tartu Ülikoolist ning magistrikraadi EBS’ist.

Ilona on loov ja proaktiivne inimene, tõhus probleemide lahendaja ning teostuste eestvedaja. Üks tema tugev kirg on ka õppimine ja õpetamine, omades pedagoogi ettevalmistust Tartu Ülikoolist ning praktikat õpetaja ja koolitajana.

Võta meiega ühendust.

Pane julgelt oma küsimus, kommentaar või tagasiside teele. Siis võtame omakorda meie vastavalt ühendust.

Saada päring

Pole olemas rumalaid küsimusi, saavad olla ainult rumalad vastused.

Kui huvitab täpsemalt, kuidas mõnda konkreetset teenust rakendada, kuidas me just Teie unikaalset seisu lahendama hakkaksime või lihtsalt mõni konkreetne küsimus kommentaar - anna märku ja suhtleme.

Kontaktid

Ilona Oolu, +372 50 63 797

Karl Oolu, +372 50 52 223