Järeldusi holokraatia rakendamisest

Harward Business Review on üllitanud üsna põhjaliku kokkuvõtte holokraatia rakendamise tähelepanekutest ja järeldustest erinevate praktiseerijate kogemuste põhjal.

Nagu ikka erinevate juhtimismudelite korral ei ole ka siin ühest tõde – erinevate ettevõtete puhul on erinev kontekst, erinev rakendamine, erinev mõju. Aga hea on sellisest kokkuvõttest mõtteid koguda ja kes holokraatiat kasvõi mingis ulatuses praktiseerinud, isekeskis järeldusi teha.

 

Beyond the holocracy hype

https://hbr.org/2016/07/beyond-the-holacracy-hype

karl