Pakume kontrollingteenuseid nii paketi- kui projektipõhiselt

võimaldades lihtsa ja selge viisi teenuse sisseostmiseks ning pakkudes ühtlasi arusaadavalt kalkuleeritavat alternatiivi töötaja palkamisele.
JUHTIMISARVESTUS

Oled väsinud kõhutunde baasil juhtimisest? Raamatupidamisinfo najal ei saa otsuseid vastu võtta? Juhtimisinfot ei ole piisavalt või vastupidi? Aitame luua süsteemi, kus ainult oluline info jõuab sinu lauale. Edukas otsus baseerub õigel ja olulisel infol!

KULUDE JUHTIMINE

Kui täpselt tead firma rahajääki 6-8 nädala pärast? Kas tead, milliseid kulusid saad kriisiolukorras kiiresti maha tõmmata? Kas kinnitad tellimuse või kuluarve? Sisekontroll puudub? Võtame koos kulude juhtimise kontrolli alla.

SANEERIMINE

Käibevahendite puudus? Arenguvõimaluste nappus? Müügi langus? Põhjuseid võib olla erinevaid, eesmärk on makseraskuste ületamine. Kõigele on lahendus!

PROJEKTIJUHTIMINE

Ennekõike aitame just ärinõuete tõlgendamisel projektideks ning siis projektide elluviimisel. Soovi korral nõustame ka lihtsalt metoodika ja töövahendite rakendamisel.

ÜLEMINEKU JA ÜMBERKUJUNDAMISE PROJEKTID

Transition & Transformation tüüpi projektid/programmid, et toetada suuremaid organisatsiooni muutusi, sealhulgas erinevate funktsioonide koondamist, ületoomist, väljast sisseostmist, jne.

"PUNASED" PROJEKTID

Abi just kriisiolukorda sattunud projektide puhul. Isegi kui enamik projekte kulgeb ootuspäraselt vajab "punaseks" läinud projekt tavaliselt eritähelepanu ja lähenemist.

Oleme orienteeritud tulemustele.
Tõe kriteerium on koos
saavutatud eesmärgid.

Projektide elluviimisel liigub raha siis, kui on tulemus. Ilma midagi saavutamata ei ole vajadust ka rahast rääkida.

Kuidas alustame?

Iga ärilise tegevuse aluseks on EESMÄRK - sellest alustame ka meie. Täpsustame MIKS me midagi tegema hakkame ja mida saavutada tahame. Esmane eesmärk võib olla üldine, piiritlemata ja tunduda ebareaalne, aga töö käigus selgineb siht.
1
KAVANDAME

Planeerime vajalikud tegevused ja teisendame need rahasse. Kalkuleerime võimalikud toimingud tulenevalt eelarvest. Määrame numbrilised väärtused ja mõõdikud.

2
VAATAME ÜLE

Esitleme ettepanekuid, numbreid, tegevusplaane. Teeme kontrollarutelu, vajadusel parandusringi. Väljund - ühiselt aktsepteeritud järgmised sammud ja tegevuskava.

3
VIIME ELLU

Elluviimise korraldus projekti(de) kaudu või uue funktsiooni juurutamise läbiviimine. Realiseerimine lähtuvalt muudatuse iseloomust ja iseärasustest. Ressursside kaasamine vastavalt vajadusele.